Együtt leszünk család.

Az emberi fejlődés visszásságának nevezte a szegénység terjedését Ferenc pápa

Az emberi fejlődés visszásságának nevezte a szegénység terjedését Ferenc pápa, aki konkrét cselekvést sürgetett az egyháztól és a hívőktől is vasárnap a szegényeknek szentelt világnapon a Szent Péter-bazilikában bemutatott misén.

Ferenc pápa szavait kétezer rászoruló hallgatta, akik az őket segítő egyházi és világi karitatív szervezetek munkatársaival vettek részt a misén.
A pápa hangoztatta, hogy a mai világ történelmére is szenvedés, erőszak, igazságtalanság nyomja rá bélyegét, és ezek leginkább a „gyenge láncszemet” jelentő szegényeket sebzik meg és nyomják össze gyakran terhükkel.
„Az igazságtalanság és egyenlőtlenség áldozataivá válnak a selejtezés társadalmában, amely gyorsan elrohan mellettük anélkül, hogy látná őket, és gátlástalanul sorsukra hagyja őket” – mondta Ferenc pápa.
Hozzátette, hogy az általa 2016-ban bevezetett, szegényeknek szentelt egyházi világnap éppen azt a célt szolgálja, hogy „ne fordítsuk el tekintetünket, és ne féljük közelről látni a gyengébbek szenvedését”.

Az egyházfő kijelentette, hogy konkrét döntések és tettek hiányában, amelyek a rászorulók iránti figyelmet, szolidaritást, gondoskodást szolgálják, a szegények szenvedését nem lehet enyhíteni.
„Változás kell az (embereket) selejtező gazdaságban, amely peremre szorítja őket” – hangsúlyozta a pápa, aki úgy vélte, elsősorban a keresztények feladata, hogy a reményt élesszék a mindennapi emberi kapcsolatokban, és ugyanazt képviseljék a társadalmi és a politikai elkötelezettség eszközeivel.

- Hirdetés -

- Hirdetés -

A jobb jövőbe vetett remény azonban – tette hozzá – nem merülhet ki „passzív várakozásban” vagy „boldogító optimizmusban”, hanem a keresztények jelenlétét igényli a „világ romjain a remény fáradhatatlan építőiként”. Ugyanezt szorgalmazta az egyház esetében is, amelynek a pápa sokszor ismételt gondolata szerint minél jobban ki kell lépnie a világba.
A bazilikában bemutatott misén Ferenc pápa egy fából faragott pásztorbotot tartott a kezében az ünnepi szertartásokon szokásos díszesebb és értékesebb pásztorbotok helyett.
Az apostoli palotáknak a Szent Péter térre nyíló ablakából délben mondott beszédében Ferenc pápa rámutatott, hogy miközben az emberiség folyamatosan fejlődik és halad előre, „a szegények mindig közöttünk vannak”.
Emlékeztetett arra, hogy pénteken a szegénységi fogadalmat tévő Szent Ferenc városában, Assisiben találkozott az Európa különböző országaiból érkezett szegényekkel. Kijelentette, hogy a szegények kiáltásával együtt a Föld kiáltását is meg kell hallani. A COP26 klímakonferenciához kapcsolódva Ferenc pápa azonnali és hosszútávú cselekvést sürgetett a világ politikai és gazdasági vezetőitől. A jóakaratú embereket pedig arra kérte, vállaljanak aktív szerepet a közös otthon védelmében.

MTI

 

- Hirdetés -

Szólj hozzá